Kontakt

Adam Novotný
+420 602 311 976
adam@axioma.cz

Ivana Kocmanová
+420 724 966 471
ivana@axioma.cz

Axióma Praha, s. r. o.
Dvouletky 185
100 00 Praha 10

IČO: 25050591
DIČ: CZ25050591
Číslo účtu: 4445480287/0100

www.axioma.cz
info@axioma.cz

www.facebook.com/axioma.cz
www.instagram.com/axioma_knihyprodeti